நூலோசை

அமுத விருந்து - 16-Apr-2017 05:04:37 PM

அமுத விருந்து
முனைவர் வேலூர் ம. நாராயணன்
வெயில் நகரம் என்று தமிழர்களால் அறியப்பட்ட வேலூரின் வெப்பம்...

++மேலும்

கல்வி சில கேள்வி - 16-Feb-2017 02:02:14 PM

கல்வி சில கேள்வி
- இதழாளர் அய்கோ
கல்வி குறித்து  இதழாளர் அய்கோ சில நுணுக்கமான சிறந்த...

++மேலும்

பழந்தமிழ்ச் சமுதாயமும் வரலாறும் - 14-Jan-2017 07:01:25 PM

பழந்தமிழ்ச் சமுதாயமும் வரலாறும்
- கணியன் பாலன்

எந்த ஒரு தேசிய இனமும் தன் வரலாற்றைப் பின்னோக்கிப்...

++மேலும்

புத்தம் புது பூமி வேண்டும் - 15-Dec-2016 05:12:39 PM

புத்தம் புது பூமி வேண்டும்
-சு. ராஜு
நீர் மாசுப்பாட்டை தடுக்க மாந்த இனம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இளம்...

++மேலும்

ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம்- வாழ்க்கை வரலாறு - 18-Nov-2016 12:11:47 PM

ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம்- வாழ்க்கை வரலாறு
- அருண்திவாரி
மது படைப்பின் கருவானது மண்ணிற்கும் இனத்திற்கும்...

++மேலும்

தன்னேரிலாத தமிழ் - தனித்தமிழியக்க நூற்றாண்டு விழா மலர் - 15-Oct-2016 06:10:47 PM

தனித்தமிழியக்க நூற்றாண்டு விழா மலர்

தனித்தமிழியக்க நூற்றாண்டு விழா, தமிழ் எதிர்கொள்ளும் அறைகூவல்களை எண்ணிப்...

++மேலும்

காட்டு நெறிஞ்சி - 11-Sep-2016 04:09:58 PM

காட்டு நெறிஞ்சி
-கவிமதி.சோலச்சி
நல்ல தரமான விதைக்கு போதிய  நீரும் நல்ல நிலமும் கிடைக்கப் பெற்றால் அந்த விதையானது...

++மேலும்

அச்சம் தவிர் - 11-Sep-2016 04:09:24 PM

அச்சம் தவிர்
- எஸ்ஏ .முத்துபாரதி.
அச்சம் தவிர் நூலில் எஸ்ஏ.முத்துபாரதி மக்களை சுய சிந்தனை செய்திட தூண்டுகிறார். அத்துடன்...

++மேலும்

மௌனத்தின் மொழிபெயர்ப்பாளன் - 16-Aug-2016 01:08:54 PM

மௌனத்தின் மொழிபெயர்ப்பாளன்
ஜெயசிவா
வான் உயர் வளம்பெரும் கற்பனையில் உருவான மௌனத்தின் மொழிபெயர்ப்பாளன் கவிதை நூலை விளையும்...

++மேலும்

கொதிக்கும் பூமி - 16-Jun-2016 06:06:51 PM

கொதிக்கும் பூமி
மு. பாலசுப்பிரமணியன்.
கிழக்கே உதிக்கும் சூரியனால் பூமி கொதிப்பதில்லை; இயற்கை வளங்களை அழித்திடும்...

++மேலும்

SIGN IN TO VIEW E-MAGAZINE