கவிதைகள்

வாக்களிப்போமா? - 16-Apr-2017 05:04:58 PM

வெற்றி பெறவா? -  நீங்கள்
வெற்றி பெறவா?
வாக்களிக்கவா? - நாங்கள்
வாக்களிக்கவா?
++மேலும்

தமிழினத்தைத் தலை நிமிர வைத்தார் - 16-Feb-2017 01:02:35 PM

தில்லித்தான் தமிழகத்தை இழிவு செய்து
திட்டங்கள் செயல்படுத்த தடையாய் நின்று
நல்லவைகள்...

++மேலும்

புதிதாய் பூத்தாய் - 14-Jan-2017 08:01:11 PM

நெல்லும் கரும்பும் நெடும்படை எருதும்
சொல்லும் கதையை சற்றே கேளடா
அல்லும் பகலும் அழகியல் உலகும் 
++மேலும்

புரட்சியின் மறுபெயர் - 15-Dec-2016 05:12:49 PM

எதிர்க்கத் துணிந்த
எழுச்சிப் 
பாவலன்!
எதிலும்
பொதுமை
++மேலும்

முதுமையே வலிமை! - 18-Nov-2016 12:11:59 PM

இன்றைய இளமையே
நாளைய முதுமை!

ஞாயிறு போற்றினோம்
வான்மழை...

++மேலும்

எங்களை மதியுங்கள் மலையாளன் மாரே! - 15-Oct-2016 06:10:19 PM

மலையாளன் மாரே
மலையாளன் மாரே
மலைகடல் அலைபுரள்
மலையாளன் மாரே
மலையாளன்...

++மேலும்

ஈரோட்டுத் தந்தை ஒரு பகுத்தறிவு சிங்கம் - 11-Sep-2016 04:09:01 PM

ஈரோட்டுத் தந்தை ஒரு பகுத்தறிவு சிங்கம் - உலகம்
பாராட்டும் புகழ்படைத்த பத்தரை மாற்றுத்தங்கம் (ஈரோட்டு)

++மேலும்

மருதாணி - 16-Aug-2016 01:08:41 PM

எம்பி எம்பிக் குதித்தேன்
எட்டவில்லை...
எதிர்வீட்டு
மருதாணிக் கிளை.

இதுவும் விடியல்தான் - 19-Jul-2016 03:07:14 PM

சாராய வாடையில்
சாக்கடை குடிசையில்
இருட்டு மெத்தையில்
வியர்வை போர்வையில்
உறவுகள் சங்கமம்.

வல்லரசாய் வரலாமே! - 16-Jun-2016 06:06:58 PM

அள்ளும் கறிச்சோற்றை
அள்ளத் தடுத்தார்யார்?
கொள்ளும் குடிநீரைக்
SIGN IN TO VIEW E-MAGAZINE